Teño tres pitas brancas e un galo negro (coro a 4 v.m. e piano)

  • Información
  • Multimedia

INFORMACIÓN

Ano
2020
Orgánico
Coro a 4 v.m. e piano
Autor
Rosalía de Castro
Texto

Teño tres pitas brancas
e un galo negro,
que han de poñer bos ovos,
andando o tempo.
I hei de vendelos caros
polo Xaneiro,
i hei de xunta-los cartos
para un mantelo,
i heino de levar posto
no casamento,
i hei...

Teño tres pitas brancas
e un galo negro,
que han de poñer bos ovos,
andando o tempo.
I hei de vendelos caros
polo Xaneiro,
i hei de xunta-los cartos
para un mantelo,
i heino de levar posto
no casamento,
i hei...
Pois mira, Marica,
vai por un neto,
que antramentas non quitas
eses cerellos,
i as pitas van medrando
co galo negro,
para poñe-los ovos,
e todo aquelo
do Xaneiro, dos cartos,
i o casamento,
miña prenda da ialma,
¡vamos bebendo!
Miña prenda da ialma,
¡vamos bebendo!
Miña prenda da ialma,
¡vamos bebendo!